kosttilskud.dk

 

Kosttilskud er del af danskernes dagligdag


kosttilskud i pilleformForbrugerrådet har lavet en større undersøgelse om danskerne og kosttilskud.
Undersøgelsen fokuserer på danskernes forhold til kosttilskud i dagligdagen.

Den væsentligste konklusion er, at mere end halvdelen af danskerne bruger kosttilskud, men mange kan ikke skelne mellem kosttilskud, naturlægemidler og lægemidler.

På kosttilskud.dk hjælper vi dig med at finde rundt i junglen af kosttilskud.

Hvem bruger kosttilskud?

Forbrugerrådets analyse viser, at mere end halvdelen af danskerne bruger kosttilskud. 60 % af forbrugerne bruger en form for kosttilskud og blandt 30 % af forbrugerne, er der andre voksne i husstanden, der indtager kosttilskud. 19 % af deltagerne har hjemmeboende børn i husstanden, der indtager kosttilskud. I 25 % af husstandene bruger hverken deltageren eller andre i huset kosttilskud. Der er altså en klar tendens til, at et flertal af danskerne bruger kosttilskud. Det er samtidig værd at bemærke, at også et stort antal børn tager kosttilskud. Kosttilskud til danskerne er således et udbredt og hyppigt fænomen.

Ydermere peger undersøgelsen på, at flere kvinder end mænd tager kosttilskud. Således er det næsten 2 ud af 3 kvinder der bruger kosttilskud, mens det kun er lidt over halvdelen af mændene. Forskellen kan tænkes at skyldes at kvinder generelt er mere vant til at tage naturlægemidler end mænd er.

Der er også stor forskel på brugen af kosttilskud i forhold til alder. I aldersgruppen mellem 31 og 50 år, er der færrest, der bruger kosttilskud, selvom andelen her stadig udgør over halvdelen af respondenterne i undersøgelsen. Det er blandt forbrugerne over 51 år, at brugen af kosttilskud er særligt udbredt. Det er således tydeligt at kosttilskud for danskerne er mest synligt i gruppen af forbrugere over 30 år.

Forbrugerne har svært ved at kende forskel på kosttilskud, naturlægemidler og lægemidler 

Selvom et stort antal af danskerne tager kosttilskud, så har mange svært ved at skelne kosttilskud fra lægemidler og naturlægemidler. Det er ikke let for forbrugerne at forholde sig til forskellen på kosttilskud og naturlægemidler, og undersøgelsen viser således, at der kun er 18 %, som mener at kende denne forskel. Hele 26 % siger lige frem, at de ikke kender forskellen mellem kosttilskud og naturlægemidler – hvilket umiddelbart er et meget højt tal. Det store antal af forbrugere der ikke kender til forskellen mellem kosttilskud og andre former for tilskud, er alarmerende. Der er derfor behov for at danskerne får mere oplysning om kosttilskud. Til gengæld er det lidt mere end halvdelen, der mener at kende forskellen på naturlægemidler og lægemidler.

Omkring hver tiende forbruger har en fejlagtig opfattelse af, hvor grundigt virkningen af kosttilskud er testet. De tror således, at virkningen er lige så grundigt testet som lægemidler eller grundigere testet. I forhold til bivirkninger har 9 % også en fejlagtig opfattelse af, at bivirkninger fra kosttilskud er lige så grundigt testet som bivirkningerne fra lægemidler. Det overordnede billede er således at mange forbrugere er usikre på hvad der er i det kosttilskud som de spiser.

Over halvdelen af danskerne bruger kun et kosttilskud 

Selvom det er en stor andel af danskerne der tager kosttilskud, så er det vigtigt at fremhæve at de fleste kun tager et produkt. Deltagerne i undersøgelsen har indtastet de kosttilskud, de selv bruger. Svarene er efterfølgende blevet kategoriseret i, hvor mange forskellige typer, forbrugerne bruger og hvilke typer, de bruger. Over halvdelen bruger kun et kosttilskud og lidt over hver fjerde person bruger to kosttilskud. De resterende ca. 15 % bruger tre eller flere kosttilskud. Ser man på hvilke typer af kosttilskud, der bruges, er vitaminpiller det absolut mest anvendte. Mere end 75 % har oplyst, at vitaminpiller er en af de typer af kosttilskud, de anvender. Derefter kommer fiskeolie, som lidt over 40 % af forbrugerne bruger. Der er altså et billede af at vitaminpiller er det mest almindelige kosttilskud for danskerne.

Danskerne køber kosttilskud i supermarkederne

I undersøgelsen bliver de adspurgte også bedt om at uddybe hvor de køber kosttilskud. En række forhold omkring selve købet af kosttilskud er blevet undersøgt. Resultaterne viser, at kosttilskuddene købes mange forskellige steder, men at supermarkeder og Matas står for langt den største del af salget. I et mindre omfang køber danskerne kosttilskud på internettet og i helsebutikker. Man får derfor et indtryk af, at danskerne køber kosttilskud sammen med deres dagligvarer. Man kunne således også komme med den påstand at forbrugerne betragter kosttilskud som en dagligvarer.

Kosttilskud må ikke være skadeligt 

I undersøgelsen bliver der også spurgt ind til hvilke forhold der er vigtige når man udvælger et kosttilskud. Blandt de opstillede forhold er det særligt vigtigt for forbrugerne, at de kan være sikre på, at kosttilskuddet ikke er skadeligt, og at det er lovligt på markedet. Over halvdelen finder det endvidere meget vigtigt, at de tror på, at det valgte kosttilskud har den ønskede effekt. Prisen for kosttilskuddet spiller i denne henseende en mindre rolle. Det er bemærkelsesværdigt, at der blandt de deltagere, der selv bruger kosttilskud er 18 %, der ikke har opsøgt viden om kosttilskuddet. Kendetegnet for forholdet mellem kosttilskud og danskerne er, at danskerne ligger vægt på at det kosttilskud de bruger ikke må være skadeligt. 

Information om kosttilskud 

Mens mange forbrugere oplever at have tilstrækkelig information om indtagelsen af kosttilskud, oplever flere at have utilstrækkelig information om de mulige bivirkninger, der kan være forbundet med brug af kosttilskud og kosttilskuddenes interaktion med andre produkter som lægemidler, naturlægemidler eller andre kosttilskud.

Når det kommer til effekten af kosttilskuddene så er det kendetegnende, at andelen af forbrugere, der ikke har tilstrækkelig information om vitaminpiller er større end andelene, der har utilstrækkelig information om fiskeolie eller kalktilskud. Eksempelvis er der 36 % af forbrugerne, der har utilstrækkelig information om de mulige bivirkninger ved indtag af vitaminpiller, mens de tilsvarende tal for fiskeolie og kalktilskud kun er hhv. 30 % og 29 %.

Konklusion: Mange danskere tager kosttilskud uden at vide særlig meget om det

Forbrugerrådets undersøgelse leder til to væsentlige konklusioner: For det første har danskerne taget kosttilskud til sig. Det ses tydeligt idet mere end halvdelen af de adspurgte svarer, at de dagligt tager kosttilskud. For det andet er der en tydelig tendens til at danskerne ikke ved særlig meget om kosttilskud. Mere end 20% svarer således, at de ikke kan skelne kosttilskud fra naturlægemidler og lægemidler.

På Forbrugerrådets hjemmeside kan du læse mere om undersøgelsen om danskere og kosttilskud